Velkommen til Haarby Lokalraad

Indkaldelse til årsmøde tirsdag d. 13. marts 2018

Indkaldelse til Årsmøde i Haarby Lokalråd tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 på Linien 2.

 

I Haarby Lokalråd arbejder vi for at gøre Haarby til et bedre sted at bo. Hvert år afholder vi forskellige arrangementer, og er bindeled mellem byens borgere og Assens Kommune. Vores udsmykningsgruppe pynter byen, og derudover samarbejder vi med en lang række foreninger, om at skabe en aktiv by med masser af liv.

 

Kunne du tænke dig at høre mere om dette spændende og frivillige arbejde, så mød op til årsmødet på Linien 2, 5683 Haarby, tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00

 

Her kan du høre om året der er gået, og hvad vi gerne vil arbejde med i 2018.

 

Samtidig er der valg til bestyrelsen, hvor der netop nu er mulighed for at blive valgt ind. 


Dagsorden for mødet:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Gennemgang af regnskabet v/kassereren
  5. Valg til bestyrelsen:
    På valg er: Henrik Taaning og Jens Jakobsen, som begge modtager genvalg samt Jørgen Nyberg Larsen og Finn Skonberg der ikke modtager genvalg. 
  6. Indkomne forslag 
  7. Eventuelt – alt kan drøftes, men intet besluttes

Velkommen til vores hjemmeside

 

HAARBY 360    

Åbnet af borgmester Søren Steen Andersen


Strande, børnehaver, foreninger m.m. skal synliggøres meget mere så mulige tilflyttere, turister og almindelige borgere bliver gjort opmærksom på hvor attraktiv Haarby er.

Nu er Haarby360.dk åbnet og her kan du opdage alle de muligheder der er i området.   

Tak til alle vores samarbejdspartnere og alle de frivillige som har været involveret i projektet.

Projektet er støttet af Assens kommune med 55.000,00 Kr.