Idegrundlag

Haarby Lokalråd har som hovedformål at udvikle og gøre Haarby til et bedre og mere attraktivt sted at bo.

I 2006 kom Haarby Kommune ind under Assens Kommune i den nye kommunale sammenlægning. Det har betydet, at Haarby ikke længere er den naturlige Centerby, hvor al udvikling og investering kommer af sig selv.

Finanskrisen og den moderne demografiske struktur gør, at det er altafgørende, at man har fokus på udvikling. Byen og området skal have fokus på, at fastholde den positive udvikling, der er i området.

 

Udvikling af Haarby

Investeringer og udvikling i byen skal i fremtiden være et moderne samarbejde mellem erhvervslivet, fonde , det offentlige og den enkelte borger i Haarby. Lokalrådet skal være byens talerør overfor fremtidige samarbejdspartnere.

Haarby Lokalråd skal være et råd, som tænker nyt, anderledes og moderne, samtidig med at det ikke glemmer historien. 

 

Samarbejde

For at man kan udvikle sig som by og lokalråd, skal man kunne samarbejde. I Lokalrådet er samarbejde med andre foreninger og eksterne partnere i højsædet. Vi har som lokalråd brug for at få sparring og input udefra, og derfor er vi i løbende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. I lokalrådet ser vi ikke andre byer eller foreninger som konkurrenter, men derimod som mulige samarbejdespartnere.

Kort og godt: samarbejde er vejen frem...

 

Sammenhold

Det er utrolig vigtigt, at folk i Haarby ser Lokalrådet som et sted, hvor man føler sig hørt og velkommen. Lokalrådet skal have stor opbakning for borgeren.  Sammenholdet er det vigtigste af alt. Der er ikke noget der kommer af sig selv – den tid er forbi. Folk i Haarby skal stå sammen og arbejde for et bedre og aktivt Haarby.

Ingen kan det hele  - nogle kan noget – sammen kan vi alt