Borgermøde og Workshop

Får at alle skal føle sig velkommen i Lokalrådet afholder vi en række borgermøder og workshops. Hele grundlaget for lokalrådet er at der er en bred opbakning til lokalrådet fra byens borgere.

Ved borgermøder har man mulighed for at se hvad der sker af nye tiltag. Under borgermøderne har man som borger mulighed for at blive hørt.

Det er fantastisk med den store opbakning der er fra byens side til lokalrådet. Vores vigtigste tema er sammenhold og det bekræftes i at der altid er mange som deltager i borgermøderne.

Under nogle af borgermøderne laver vi en såkaldt workshop for at få ideer og inspiration fra borgeren. Mange af de input vi får samler vi under vores idebank her på hjemmesiden.