Idebanken

IDEBANK.

Her er et overblik over de ideer, som man eventuelt kan arbejde med i Haarby. På Workshoppen kom der en masse gode ideer frem - men også løbende kommer der nye ideer til.

Fælles for alle de ideer der kommer frem, er at de bliver gemt og skrevet ind i denne Idebank. Ideen kommer kun frem som overskrift her på siden men hele indholdet af ideen bliver gemt på en intern fil hos Lokalrådet.

Lokalrådet vil løbende gennemgå Idebanken og efterlyser hele tiden nye tanker, ideer og visioner.

Har du en mening, tanke eller ide så mail den til vores mail haarbylokalraad@gmail.com

Oversigt over ideer:

Aktivitetshus m. Cafe på Linien 2

Cafe i Blomsterhaven

"Spejder landslejr" (projekt) 

Kulturhus med overnatningsmuligheder

Bevaring af Haarby Kro med lokalstøtte fra virksomheder og folkeaktier

Haarby Kro som kulturhus

Haarby kro som værested (byens samlingssted)

Linien 2 som forsamlingshus

Ude-fitness (fri adgang til maskiner)

Central park i blomsterhaven

Motionsgrupper af enhver art

Borgerservice

Fælles teaterture til Odense

Sejlundervisning ved Nabben

Fritidsklub

Ugentlig træffetid til nærpoliti

Cafe drevet af frivillige

Musikoplevelser i Haarby Bio

Hold Haarby ren

Vedligeholdelse af stisystem lang åer og søer (oprydning v. mølledam)

Kunst ved bygrense

Sti langs åen syd for planteskolen

Skulpturpark

Lappe og forbedre vejene

En ny "Rasmus vejmand" (byen talerør til kommunen)

Landsbypedel

En "kogræsserforening" i engene

Skibsværft

Lys på Hjertestien

Manglende offentlige toiletter

Byforskønnelsesgruppe

Oprydningdag (ren by)

Flere skraldespande i byen

Havehold (et grønt team som holder naturen flot)

Træer ved grønne områder feks. ved æblehaven

Bekæmpelse af bjørneklo

Fartbegrænsning på Møllevej + Mosegårds Alle

Venstresvings bane ved kirken og lægehuset

Park med søanlæg

Hat

Taxa Ordning

Bedre skiltning

Infotavle

ensretning af Skolevej

Overordnet plan for byudvikling

Trafikforhold på Strandgade og Engvej 

Motorcross-Knallerbane

Legeland med Cafe på Linien 2

Borgerhus på Linien 2

Multihus

Seniorhus på Linien 2

Køkkenhave på Linien 2 integreret sammen med skolen

GL. Netto delt op i flere butikker

GL.Netto som fælleshus

GL. Netto skal skal bombes

Kulturhus i GL. Netto 

Bevaringsværdige bygninger

Spejderhytte bedre placeret bedre

Lokale cykelruter

Stier (flere stier især bag Algade)

Flere fællesarangementer i byen som tiltrækker folk udefra.

Squasklub

Multibane

Nye stole i niveau i Haarby Bio

Motionscenter i svømmehallen

Ny hal

Bedre idrætsfaciliteter

udvig Børnenes jord(legeplads) med motionsredskaber

Skaterbane

Ordentlig frakørselsforhold på genbrugspladsen

Klatrepark i skoven

Bekæmp butiksdøden

Fokus på cykeltrafikken

Datastue for børn

Lokalmuseem med møbler i gl. Netto

Skøjtebane ved mølledammen

Oprensning og oprettelse af de syv søer

Babytræf m sundhedsplejerne(kirkesang+babybio)

Byværn (natteravnene)

Arrangementer på engen

Spændende udsmykning

Kollektivt havebrug

Klatreting v. trunderup sø

Fællesspisning

Renovering og oprydning af Børnenes jord

Gratis cykler til turister 

Vejchikaner på Strandgade

Gangsti under/over Strandgade

Nytårskoncert

Petanque bane på Linien 2

Øget fokus på Lokalhistorie (stenalder i Sarup, Vikinger v. Helnæs ETC.)

Lokalhistoriskforening frem og ned i byen

Nyt "girafhovedet" til hallen 

Det gamle vejbanespor til vandresti

Kultur og aktivitetskalender på nettet

Forbedring af naturen ved Haarby Å   

Hjerte - starterer stragtekisk placeret

Særligt kendetegn for byen

Besøgsven

BMX Bane

Vandresti langs åen

Giraffest (som da hallen blev bygget)

Nabohjælp (feks. v. indbrud)

Linien 2 til 2 stk lejligheder

Parkour Bane

City garden (i Blomsterhaven)