Projekt ren by

Ren by er med til at gøre byen smukkeste
Affald ved stier blev samlet op!
En ren legeplads skaber glæde i byen

Haarby er ren og grøn...

Projekt Ren By er et projekt som sætter focus på enkelte dage hvor vi gør byen ren.

Ta børnene, naboen og venner med til en hygge oprydningsdag. Alle er meget velkommen...

følg med på siden og se hvornår det er næste gang..

Vi har brug for din hjælp og hvis du kunne tænke dig at være med sender du en mail til Mona Iversen v-iversen@stofanet.dk

Borger Martin Jensen har lavet en lille fin skriv omkring hans oplevelse med byen og dens affald sidste gang at der var oprydningsdag. Læs mere under ordet er dit...