byudviklingsplan

Haarby Lokalråd og Assens Kommune  har arbejdet tæt sammen om at lave en udviklingsplan og ny strategi for byen og området omkring Haarby.

Som Lokalråd er vi meget tilfredse med det afsæt, som udviklingsplanen har i de ideer og projekter som vi har arbejdet med. Projekt 48 Timer har dannet fundamentet for denne nye udviklingsplan, og det er meget stærkt, at det er folk udefra som har arbejdet med byen. I lokalrådet har vi haft fokus på læring og viden udefra.

Borgerinddragelse har spillet et vigtig rolle for kommunens og lokalrådets arbejde. Vi vil gerne sige tak for de mange ideforslag, samt den enorme opbakning vi har fået. En stor tak til de mange fremmødte til borgermøderne men også for den opbakning vi har mødt på gaden. Det at der kommer så mange til vores workshops og dialog møder, vidner om en opbakning som virkelig er med til at skabe en positiv stemning i byen.

Haarby er inde i en spændende udvikling og nye spændende projekter...

Kontakt Lokalrådet for nærmere info samt hvis du har interesse i at låne byudviklingsmappen.