Præsentation af Projekt 48 Timer

Erik Roskjær fra byfornyelsesgruppen fortalte de fremmødte om PROJEKT 48 TIMER

Infoaften omkring Projekt 48 timer

De sidste praktiske deltaljer er på plads, og det bevirker at vi i Haarby kommer til at skrive "Danmarkshistorie" med dette enestående samarbejde mellem Erhvevrakademiet Lillebælt - Peter Lassen (Montana) - Haarby handelsforening - Udvikling fyn - Assens Kommune - Haarby Lokalråd.

Projekt 48 timer er et projekt, hvor studerende fra Erhvers Akademiet Lillebælt arbejder med udvikling af hovedgaden i 48 Timer. 70 studerende og lærerer vil sammen med lokale ildsjæle og eksperter udefra udvikle byens hovedgade i nye retninger.

Byfornyelsegruppen under Haarby lokalråd har afholdt en info aften, hvor lokale virksomheder og udvalgte foreninger fik info om, hvad der kommer til at ske under PROJEKT 48 TIMER.

Ole Madsen (Formand for Haarby Lokalråd)
Holdt velkomsttale og gav peptalk og takkede for det flotte fremøde
Jens Jakobsen (byfornyelsesgruppen)
Jens gav de fremmødte et indblik i hvordan hovedgaden skal udvikles i fremtiden igennem nytænkning og moderne samarbejde.
Erik Roskjær (byfornyelsesgruppen)
Erik gav en grundig gennemgang af hvordan PROJEKT 48 TIMER afvikles og informerede omkring økonomien i projektet.
Stigruppens Arno Thermansen (byfornyelsesgruppen)
Arno kom med spændende input om Stigruppens arbejde og ideer med relation til hovedgaden og den flotte natur, som skal vises frem for byens gæster.
Erhvervsakademiet Lillebælt
Dorte Simonsen og Henrik Kryger (projektledere Erhvervakademiet Lillebælt) fortalte om PROJEKT 48 TIMER og omkring akademiets fremtidige samarbejde med Haarby.

Workshop

Linien 2 var fyldt med lokale virksomheder og udvalgte foreninger til en workshop omkring byfornyelse. Byfornyelsesgruppen og Haarby handelsforening havde indkaldt til en aften, hvor nye ideer til hvordan vi kan udvikle hovedgaden var på dagsordenen.

Workshoppen blev delt op i 4 forskellige grupper som hver havde et område at udvikle.

Gruppe 1 : Turisme

Gruppe 2:  Algade

Gruppe 3:  Haarby og land, vandet og naturen

Gruppe 4:  Algade som udstillingsvindue

 

Et fantastisk fremmøde og veloplagte deltagerer gjorde, at mange ideer blev bragt på banen. Nogle af de ideer som blev bragt på banen var blandt andet:

 • ny spændende belysning på hovedgade om aftenen
 • skilte og infotavler om byens tilbud
 • storskærm med info og markedsføring af området og byen
 • en Haarby picnickurv
 • mere fokusering på turisterne med nye tiltag
 • nye stisystemer som starter på hovedgaden
 • et nyt moderne offentligt kunsttoilet på hovedgaden
 • flotte cristianiacykler ved alle virksomheder og butikker med decorationer
 • Linien 2 skal udvikles
 • udnyttelse af nye medier som apps m.m.
 • m.m. 

Disse ideer vil være en del af det idekatalog, som PROJEKT 48 TIMER har mulighed for at arbejde med.

 

Workshoppen blev ledet af de 2 projektleder til PROJEKT 48 TIMER nemlig

Henrik Kryger og Dorthe Simonsen (Erhvervsakademiet Lillebælt)

mange spændende forslag blev udarbejdet i forskellige grupper
denne gruppe diskuterede hvordan Algade kunne få et gennemgående tema.
i denne gruppe var en information og hvad der sker i byen på dagsordenen.
Jeanette fra lokalrådet beskrev de forskellige tanker og forslag